นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2559 13:10 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (เพิ่มเติม)
26 ธันวาคม 2559 08:05 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559 08:31 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม 2559 12:35 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แก้ไข)
22 ธันวาคม 2559 09:31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
22 ธันวาคม 2559 08:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
22 ธันวาคม 2559 07:59 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559
11 พฤศจิกายน 2559 18:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (แก้ไข)
11 พฤศจิกายน 2559 17:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ?.?. 2559
11 พฤศจิกายน 2559 17:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com