นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์

วัน/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
25 กุมภาพันธ์ 2562 08:01 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562 07:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 กุมภาพันธ์ 2562 07:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 07:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 07:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 07:28 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
30 สิงหาคม 2561 09:38 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2561 17:04 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
7 สิงหาคม 2561 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
7 สิงหาคม 2561 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com