นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
19 มีนาคม 2561 17:12 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 กุมภาพันธ์ 2561 18:52 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เพิ่ม template)
23 กุมภาพันธ์ 2561 18:29 การลาออกของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2561 17:49 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2561 17:26 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560 07:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560 07:34 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
24 ตุลาคม 2560 17:18 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
8 สิงหาคม 2560 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
8 สิงหาคม 2560 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com