นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
30 มิถุนายน 2559 12:37 แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิก จำกัด
16 พฤษภาคม 2559 17:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พฤษภาคม 2559 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2559 17:05 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
4 พฤษภาคม 2559 17:28 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เมษายน 2559 17:59 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
22 มีนาคม 2559 13:30 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
9 มีนาคม 2559 20:00 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 (แก้ไข)
9 มีนาคม 2559 17:59 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559 12:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไขสถานะเป็นงบการเงินฉบับตรวจสอบ)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com