นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

อีเมล์รับข่าวสาร

ฟอร์มรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ระบบจะจัดส่งข่าวสารให้ท่่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับประกาศของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือประกาศของบริษัทผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรุณาพิมพ์อีเมล์ ของท่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อมูล"

เพื่อป้องกันปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสยืนยันด้านล่างให้ถูกต้อง