นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

งบการเงิน

งบการเงิน

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ประเภทไฟล์ รายงาน  
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินรวม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด