นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

 


ปฎิทินกิจกรรม

1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทสายวิชัย พัฒนา จำกัด บริษัทศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด  บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด  และ บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด
  29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 7 
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ดูทั้งหมด >>