นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

สีแดง สื่อถึง ชีวิต พลัง ความแข็งแรง และอำนาจ

สีน้ำเงิน สื่อถึง ความรู้ ภูมิปัญญา ความมั่นคง ภักดี และความสมบูรณ์แบบ

เครื่องหมายกากบาท + สีขาว สื่อถึงการให้บริการทางการแพทย์

v ย่อมาจาก "วิชัยเวช" และเครื่องหมาย  เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นโรงพยาบาลที่ "ใช่" เรากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมจะดูแลปกป้องและ รักษาชีวิตผู้ป่วย ด้วยภูมิปัญญา ความรู้และจิตใจของแพทย์ เพื่อตอกย้ำจุดยืนและปณิธานด้วยคำขวัญ

"ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ"