นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
30 สิงหาคม 2561 09:38 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2561 17:04 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
7 สิงหาคม 2561 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
7 สิงหาคม 2561 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
7 สิงหาคม 2561 17:06 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561 19:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561 19:50 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561 19:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
3 พฤษภาคม 2561 13:06 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2561
23 เมษายน 2561 08:19 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com