นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
19 กุมภาพันธ์ 2559 18:16 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ทดแทน
19 กุมภาพันธ์ 2559 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 กุมภาพันธ์ 2559 17:04 งบการเงินรายปี 2558
9 ธันวาคม 2558 17:46 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
9 ธันวาคม 2558 08:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2558
18 พฤศจิกายน 2557 08:20 หุ้นเพิ่มทุนของ vih เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
14 พฤศจิกายน 2557 08:32 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (f53-5)
12 พฤศจิกายน 2557 13:22 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
11 พฤศจิกายน 2557 17:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (f45-3)
11 พฤศจิกายน 2557 17:43 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com