นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
9 เมษายน 2563 18:06 แจ้งมาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
23 มีนาคม 2563 17:07 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2563 17:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 17:15 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2563 17:09 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2563 13:25 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
12 พฤศจิกายน 2562 12:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 12:38 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
9 ตุลาคม 2562 12:46 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 สิงหาคม 2562 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com