นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ประเภทไฟล์ รายงาน  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั้งที่ 1/ 2557 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด