นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
8 สิงหาคม 2560 17:09 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 17:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 17:08 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
2 พฤษภาคม 2560 08:11 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
27 มีนาคม 2560 17:50 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560 17:26 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
17 กุมภาพันธ์ 2560 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
17 กุมภาพันธ์ 2560 17:07 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com