นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
14 สิงหาคม 2555 12:41 คำชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
14 สิงหาคม 2555 08:38 แจ้งกรรมการลาออก
1 สิงหาคม 2555 18:55 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 มิถุนายน 2555 20:23 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
15 มิถุนายน 2555 17:21 หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
13 มิถุนายน 2555 18:07 แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไข)
13 มิถุนายน 2555 17:15 แจ้งกรรมการลาออก
18 พฤษภาคม 2555 17:28 หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
14 พฤษภาคม 2555 18:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (f45-3)
14 พฤษภาคม 2555 18:44 คำชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com