นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

วันที่/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
20 กุมภาพันธ์ 2556 21:39 การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556 19:32 คำชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจาก งวดเดียวกัน ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
20 กุมภาพันธ์ 2556 19:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของ บริษัทย่อย ประจำปี (f45-3
20 กุมภาพันธ์ 2556 17:12 งบการเงินรายปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556 17:13 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 กุมภาพันธ์ 2556 17:13 หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
12 พฤศจิกายน 2555 18:17 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
12 พฤศจิกายน 2555 17:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (f45-3)
31 ตุลาคม 2555 08:58 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 สิงหาคม 2555 12:43 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com