CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า (32 ผลลัพธ์)

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจ วิชัยเวช เป็นศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจ ความผิดปกติของโรคหัวใจทุกชนิดทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินโร...

ศูนย์กระดูกและข้อ

เมื่อมีอาการเจ็บ ปวด อักเสบตามข้อไหล่ มือ ตะโพก เข่า ข้อเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ นิ้วล็อก เราพร้อมดูแลท่าน 24 ชม...

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์  เราใช้งานทุกวัน  จึงจำเป็นต้องเช็คสภาพ  บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันก่อนท...

คลินิกกุมารเวช

การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 1792, (0...

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

เพราะลูกน้อยมีความสำคัญ ในทุกช่วงชีวิตพัฒนาการที่สมวัยและสมบูรณ์ คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีความสุ...

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง

ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุรกรร...

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศั...

คลินิกกายภาพบำบัด

นอกจากการตรวจรักษาโรคแล้ว กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยังให้ความสำคัญกับงานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพแก่ผ...