CALL: 1792

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เรียนท่านผู้มีเกียรติ

นับเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งที่กลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยเปิดดำเนินการมากว่า30ปี ที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีเสมอมา ด้วยความรู้และประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการทันสมัย การดูแลใส่ใจอย่างอบอุ่นดุจคนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการจิตอาสามอเตอร์ไซด์กู้ชีพ โครงการพลังเพลงพลังใจ โครงการเติมความรู้ให้ชุมชน อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริง

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของนวัตกรรมทางการแพทย์ ผนวกกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้บริหารเพื่อนำกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยให้เป็นโรงพยาบาลของมหาชน จึงจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนในปี 2554 พร้อมพัฒนามาตรฐานการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความอบอุ่น ใส่ใจดูแลดุจคนในครอบครัวเดียวกันดังเดิม พร้อมกับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) และชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น “เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล”

ใช้ภาพสัญลักษณ์ สีแดง น้ำเงิน ขาว เพื่อสื่อว่า
สีแดง สื่อถึง ชีวิต พลัง ความแข็งแรง และอำนาจ
สีน้ำเงิน สื่อถึง ความรู้ ภูมิปัญญา ความมั่นคง ภักดี และความสมบูรณ์แบบ

สัญลักษณ์กากบาท สีขาว สื่อถึง เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งพร้อมจะดูแลปกป้องและรักษาชีวิตผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาความรู้และจิตใจของแพทย์ เพื่อตอกย้ำจุดยืนและปณิธานด้วยคำขวัญ “ดูแลชีวิต... ด้วยจิตใจ” V care V cure V can

ดิฉันขอต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานของท่านในเว็บไซต์นี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ ให้ง่ายขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ให้ท่านสามารถเข้าใจปัญหาทางการแพทย์หรือปัญหาสุขภาพที่ท่านมีเท่านั้น แต่จากหน้าเว็บไซต์ของเราท่านยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลจัดเก็บไว้ และท่านยังสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านทางระบบของเราอย่างรวดเร็ว

ด้วยความมุ่งมั่นของเราคือการมอบบริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสูงสุดอย่างเต็มที่ เราจึงปรารถนาที่จะรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริการของเรา เพื่อที่เราจะนำไปประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเราต่อไป

ในนามตัวแทนของผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญและให้การสนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มาโดยตลอดและจะร่วมกันเดินไปข้างหน้าต่อไป

ดิฉันพร้อมคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ท่านตลอดไป

ด้วยความเคารพ

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล