CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4 หน้า (32 ผลลัพธ์)

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

เวชศาสตร์ชะลอวัย...ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีทั้งระบบ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมดุล สุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณสดใส ดูอ่อ...

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช

เพราะโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวชจึงเน้นหนักไปทางป้องกันโรค...

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular Surgery Clinic) คุณเป็นโรคหลอดเลือดหรือไม่?...  ขาบวม ผิวหนังดำคล้ำบริเวณขา ห...

คลินิกเต้านม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบวงจร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องเต้านมของผู้หญิง รวมถึงการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่คร่า...

ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง

ให้บริการด้านสุขภาพของสตรีครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย ปรึกษาปัญหาทางสูตินรีเวช และโรคเฉพาะสตรี เช่น การรักษาภาวะผู้มีบุตร...

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมวิชัยเวช ให้บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ทุกวัน เช่น การทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมบ...

ศูนย์การได้ยินวิชัยเวช

ศูนย์การได้ยินวิชัยเวช .."โครงการสุขใจ คนไทยได้ยิน".. ปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง (Fit...

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ) จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค ...