CALL: 1792

บทความเพื่อสุขภาพ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า (88 ผลลัพธ์)

19/09/2561

ดูแลอย่างไร.. เมื่อข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

เป็นอุบัติเหตุที่ขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าพลิก หรือแพลงนั้นก็มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การเดินบนพื้นที่ไม่รา...