CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พบแพทย์ได้ที่: รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม, รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย
ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์  เราใช้งานทุกวัน  จึงจำเป็นต้องเช็คสภาพ  บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันก่อนที่อาการจะลุกลาม หรือรุนแรง  ยิ่งภาระ หน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวันที่รีบเร่ง ทำให้เราละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในบางครั้ง  นอกจากนั้นความผิดปกติของสุขภาพบางอย่างเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการ   ดังนั้นการตรวจสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เรา

1.ทราบสภาวะสุขภาพของตนเอง ว่ามีความสมบูรณ์หรือบกพร่อง หรือมีความเสี่ยงขนาดไหน เมื่อเทียบกับ เพศ วัย อาชีพ 
2.เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ถ้ารู้เร็ว รักษาก่อน หรือป้องกันก่อนจะสามารถลดการสูญเสีย  ทั้งร่างกาย จิตใจ เวลา และทุนทรัพย์
3.เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร ในทางที่ดีขึ้น

หลักในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะ เฉพาะสำหรับคุณ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

- เลือกโปรแกรมตามช่วงอายุ  
 


- เลือกโปรแกรมตามประวัติครอบครัว ไลฟ์สไตล์ อาการที่แสดงของคุณ- เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
          การตรวจสุขภาพประจำปี  สำหรับบุคคลทั่วไป เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัว มาก่อน หรือไม่ทราบมาก่อน เป็นการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับวัย อาชีพการทำงาน ว่ามีความเสี่ยงอย่างไร
       1. การตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงาน เป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจที่แตกต่างไปตามลักษณะสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการทำงาน
       2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน หรือตามแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยแนะนำ
       3. การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจตามเงื่อนไข ของบริษัท และกรมธรรม์ระบุ
       4. การตรวจสุขภาพที่เดินทางไปต่างประเทศ  ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กำหนด
       5. การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นการตรวจสุขภาพ ที่สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อให้ทราบโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือค้นหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ
1.พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับอย่างน้อย  6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ
2..กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล อย่างน้อย 8-10 ชม    
3.กรุณางดแอลอฮอร์ อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนตรวจสุขภาพ
4.หากท่านกำลังรับประทานยา  เพื่อควบคุม ความดันโลหิต    และโรคหัวใจ  ท่านสามารถ รับประทานยามาได้
5.หากท่านมีโรคประจำตัว  หรือประวัติการตรวจสุขภาพ อื่นๆ ให้นำประวัติการตรวจสุขภาพหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย     
6.สวมเสื้อผ้าสบายๆ และสะดวกต่อการเจาะเลือด
7.สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน  7 วัน  เพราะถ้าตรวจปัสสาวะหรือตรวจมะเร็งปากมดลูก  จะมีเลือดปน มีผลต่อการแปรผล
8.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอ้กซเรย์เต้านม( mammogram)  หลีกเลี่ยงตรวจช่วงมีประจำเดือน  ควรตรวจหลังจากประจำเดือนมาหมดแล้ว 7 วัน และถ้ามีการเสริมเต้านม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนตรวจเอ็กซเรย์เต้านม
9.ในโปรแกรมที่มีอัลตร้าซาวล์ช่องท้องส่วนบน กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชม.
10.ในโปรแกรมที่มีอัลตร้าซาวล์ช่องท้องส่วนล่าง กรุณากลั้นปัสสาวะ
11.ในสุภาพสตรีที่กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือรอบประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ให้ตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนการเอ็กซ์เรย์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
12.ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัน เวลา 7.00 น.- 18.00 น. เพื่อให้การตรวจสุขภาพของท่านได้รับความสะดวกมากขึ้นกรุณาโทรมาจองคิวตรวจสุขภาพ กับ เจ้าหน้าที่ทางศูนย์ตรวจสุขภาพ ก่อนวันตรวจ

          การบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลุ่มวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ เพิ่มการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและเลือกวิธีรักษาได้เฉพาะเจาะจง มีแพทย์ตรวจสุขภาพประจำวันทุกวัน หากตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกสาขา เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ ,โรคเบาหวาน ,โรคไต, โรคมะเร็ง, สูติ นรี , หู คอ ตา จมูก , กระดูกและข้อ เน้นให้บริการตรวจสุขภาพแบบ ONE STOP SERVICE เครื่องมือที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ มีศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาสำหรับการตรวจความฟิตของร่างกาย และความเป็นมืออาชีพของทีมแพทย์พยาบาล ที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ท่านตลอดขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  โปรแกรมตรวจเฉพาะโรค เพื่อตรวจและค้นหาภาวะโรค หรือความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามวัตถุประสงค์อื่น      รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกโรงพยาบาลเป็นรายบุคคลหรือคณะ ฯลฯ ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานจาก แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์สูงในการตรวจสุขภาพ พร้อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือครบครันและทันสมัย
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โทร. 1792, (02) 441 6999

โทรสาร. (02) 421 1784

E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

 
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

โทร. 1792, (02) 412 0055-60 

โทรสาร. (02) 412 7581-2

E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

บทความล่าสุด

13/05/2564

เช็ก! ใครบ้างได้สิทธิ์ ตรวจ COVID-19 ฟรี

ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศ ยังคงสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่น่ากังวลคือการแพร่ระบาดในแหล่งชุมชน ทางภาครัฐจะมีประกาศให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตามเ...

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ราคา 900-1,200 บาท

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้