CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

พบแพทย์ได้ที่: รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม, รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ศูนย์หัวใจ วิชัยเวช เป็นศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจ ความผิดปกติของโรคหัวใจทุกชนิดทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินโรคหัวใจ ด้วยหมอหัวใจที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รักษาโรคหัวใจ แต่กำเนิด โดยการสวนหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวด

       ศูนย์หัวใจ วิชัยเวช ให้บริการตรวจ รักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกันโรคหัวใจ การวินิจฉัยอาการโรคหัวใจเบื้องต้น การรักษาโรคหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ผ่าตัดโรคหัวใจ โดยหมอหัวใจ คณะแพทย์และทีมงานมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ มีแพทย์หัตถการ และศัลยแพทย์ ผ่าตัดหัวใจ พร้อม 24 ชั่วโมง เครื่องมือและเทคโนโลยีรักษาโรคหัวใจ ที่ทันสมัยและเพียบพร้อม ทีมหมอหัวใจ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรคหัวใจ พร้อม 24 ชั่วโมง พร้อมหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ CCU และรถพยาบาลฉุกเฉินโรคหัวใจ บริการ 24 ชั่วโมง

        นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 

การวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiography (EKG) - การตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย ได้ผลดี ไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที     การตรวจนี้อาจให้ผลปกติ ในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ถ้าสงสัยควรตรวจซ้ำ
 • การบันทึกคลื่นหัวใจแบบพกพา 24 ชม.  Holter Monitor  - เป็นการติดเครื่องมือที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วยตลอดเวลาขณะมีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  โดยที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงานได้ตามปกติ เครื่องจะทำการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อครบกำหนด 24 ชม. ผู้ป่วยจึงกลับมาถอดเครื่องเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  Echocardiography - การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ด้วยหัวตรวจชนิดพิเศษทำให้เห็นภาพของห้องหัวใจและการบีบตัว  ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรงของโรค และติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังเดินสายพาน Exercise Stress Test - เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เกิดในขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ    การออกกำลังนี้ หัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ  ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด จะพบอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้
 

การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Catheterization Laborator

 • การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization & Angiography)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)
 • การฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillators ; AICD)
 • การใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pump ; IABP)
 • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)
   

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 • การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafting ; CABG)
 • ผ่าตัดซ่อม/เปลี่ยนลิ้นหัวใจ (valvular repair/replacement)
 • ผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital heart disease correction)

              
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โทร. 1792, (02) 441 6999

โทรสาร. (02) 421 1784

E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

บทความล่าสุด

30/07/2563

ไม่เคยเป็นโรคหัวใจ ทำไมถึงเสียชีวิตกระทันจากโรคหัวใจได้

จากข่าวที่เราเห็นบ่อย ๆ นะครับว่า หลายคนสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่เคยมีอาการว่าเป็นโรคหัวใจ แต่ทำไมถึงเสียชีวิตกะทันหันจากโรคหัวใจได้ ซึ่ง...

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ราคา 2,800-17,280 บาท

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้