CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ตรวจคัดกรองมะเร็ง ชายหญิง

ผ่อนชำระ 0%

15,000 บาท
8,500 - 22,000 บาท
รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

โปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เสี่ยงกระดูกหัก โปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

ราคา 9,900-12,900 บาท
รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

ฝึกพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

เพราะอนาคตของลูก อยู่ที่พ่อแม่ ฝึกพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

ราคา 500 - 11,050 บาท
รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้

ไม่อยากแพ้ต้องรู้ โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ เริ่มต้น 1,000 บาท

ราคา 1,000 - 4,500 บาท
เริ่มต้น 999 บาท
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

Package นิ้วล็อค

5,900 บาท
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

5,900
รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เปลี่ยน "ข้อเสีย" เป็น "ข้อดี"...

ราคา 165,000 บาท
รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

แพ็คเกจโรคกระดูกพรุน

ราคา 3,900-7,900 บาท