CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ตรวจเอกซเรย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์

ราคา 3,500 บาท* การใช้แพคเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์*
ห่างไกลมะเร็งเต้านม

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

แพ็คเกจแนะนำ

ครอบครัวสุขภาพดี โปรแกรมแบ่งจ่าย 3 เดือน 0% กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งจ่าย3เดือน

ผ่อนจ่าย 3 เดือน 0%

บทความที่เกี่ยวข้อง

“มะเร็งเต้านม” ตรวจก่อน....รู้ก่อน !!

“มะเร็งเต้านม” ตรวจก่อน....รู้ก่อน !!   ...

การรักษามะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า

การรักษามะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า           ...