CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

แพคเกจ 999 : ตรวจสุขภาพหัวใจ

ราคา 999 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

แพ็คเกจแนะนำ

ครอบครัวสุขภาพดี โปรแกรมแบ่งจ่าย 3 เดือน 0% กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งจ่าย3เดือน

ผ่อนจ่าย 3 เดือน 0%

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด           ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตพลเมืองโลกมา...