CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า (9 ผลลัพธ์)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผุ้ถือบัตร "KTC"
"โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Lady Chck up Program สวย...ใส สุขภาพดี"
"โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน....Pre Wedding Medical Program"
"โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบ...ไวรัสตับอักเสบ ภัยเงียบก่อ..มะเร็ง"
"คุณมีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่...ดูแลสุขภาพหัวใจตั้งแต่วันนี้"
"ดูแลสุขภาพเพื่อตัวคุณเองและ...คนที่คุณห่วงใย"

ตรวจมะเร็งเต้านม...มะเร็งปากมดลูก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสูตินรีแพทย์ สำหรับเพศหญิงอายุ 15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

*หมดเขต 30 กันยายน 2561

ฝากครรภ์...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฝากครรภ์...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ)

*หมดเขต 30 กันยายน 2562