CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า (26 ผลลัพธ์)

วัคซีนลูกรัก

ลดความเสี่ยงของลูกน้อย..ด้วยวัคซีน

ราคา 5,800-13,100 บาท

Package วัคซีนป้องกันโรค

เสริมสร้างสุขภาพดี...ด้วยวัคซีน

ราคา 500-7,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2019

"..เพราะการป้องกัน สำคัญที่สุด.."

ราคา 500 บาท

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

ดีที่สุด คือการป้องกัน..

ราคา 1,500-2,900 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดต้อกระจก

คืนความชัดเจนให้ดวงตา..

ราคา 32,000 บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เปลี่ยน "ข้อเสีย" เป็น "ข้อดี"...

ราคา 165,000 บาท

แพ็คเกจฉีดยารักษาข้อเข่า

แนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อม..โดยไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 9,900 - 11,900 บาท

แพ็คเกจโรคกระดูกพรุน

กระดูก คือ โครงสร้างที่เรา "ต้องดูแล"

ราคา 3,900-7,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Good Health Check up Program

..เพราะอายุที่มากขึ้น การเช็คสุขภาพ จึงสำคัญ..

ราคา 2,500-8,800 บาท

โปรแกรมตรวจเบาหวาน

เบาหวาน...อย่าเบาใจ

ราคา 1,500 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

ค้นหาความเสี่ยง..รู้เท่าทันโรค

ราคา 2,400 / 3,100 บาท

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ..ภัยร้ายก่อ "มะเร็งตับ"

ราคา 2,000 บาท