CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์เอกซเรย์

พบแพทย์ได้ที่: รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร, รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างภาพอวัยวะนั้นขึ้นมา
 
ปัจจุบันมีการขยายการบริการเพิ่มขึ้นและมีเครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบดิจิตอล ส่วนใหญ่แล้วการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นำมาใช้กับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ในผู้ที่สูบบุหรี่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ การตรวจวัดปริมาณไขมันในช่องท้อง เพื่อบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและการไหลเวียนของเส้นเลือกแดง
 

การบริการ

- การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography)
     คือ การถ่ายภาพอวัยวะหรือส่วนที่ต้องการศึกษาโดยอาศัยรังสีเอกซเรย์จะให้ภาพสองมิติเป็นเงาอวัยวะต่างๆ ซ้อนกัน ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาเป็นพิเศษเช่นการตรวจบางชนิด

- เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscopy)
     คือการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการ และขั้นตอนการตรวจซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ

- บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan(Computer Tomography)
     เป็นการตรวจที่อาศัยการถ่ายภาพทางรังสีและระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยอาศัยการถ่ายภาพร่างกายทีละส่วนในระนาบตัดขวางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง แม่นยำ มีอันตรายในการตรวจน้อย ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดเวลาตรวจ การตรวจใช้เวลาน้อยสะดวกและรวดเร็ว โดยแบ่งการตรวจออกเป็นดังนี้
 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง(CT BRAIN)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก(CT CHEST)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนบน(CT UPPER ABDOMEN)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนล่าง(CT LOWERABDOMEN)
อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
เอกซเรย์ขากรรไกรหรือเอกซเรย์ฟันทั้งปาก 180 องศา (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล ฯลฯ
 
- การตรวจUPPER G.I โดยวิธีการกินสารทึบรังสีที่เรียกกันทั่วไปว่า”แป้งแบเรี่ยม”เป็นการตรวจการทำงานของระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

- การตรวจBARIUM ENEMA (B.E) การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ

- การตรวจINTRAVENOUS PYELOGRAPHY(I.V.P)เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ

- การตรวจMYELOGRAPHY เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของช่องไขสันหลัง ระบบการไหลเวียนภายในช่องไขสันหลัง น้ำไขสันหลังและไขสันหลังเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง

- การตรวจVENOGRAPHY(LEG)เป็นการตรวจเพื่อดูสภาพหลอดเลือดดำของขา ในรายที่สงสัยมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาบวม(DEEP VEIN THROMBOSIS)

- การตรวจHYSTEROSALPINGOGRAPHY (HSG)เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของโพรงมดลูกและท่อรังไข่

- การตรวจVOIDING CYSTOURETHROGRAPHY (VCUG)เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของท่อไต กระเพาะปัสสาวะและการไหลย้อนกลับ
 
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โทร. 1792, (02) 441 6999

โทรสาร. (02) 421 1784

E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

 
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

โทร. 1792, (02) 412 0055-60 

โทรสาร. (02) 412 7581-2

E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้