CALL: 1792

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคตาแดง

1. หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
2. ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันมี
4. อย่าปล่อบให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ
6. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เพื่อป้องกันการแระจายของโรค
7. หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้าตา

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคตาแดง     

1. หากเป็นโรคตาแดงแล้วสิ่งสำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วยควรหยุดเรียน หรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลามหรือติดต่อสู่คนอื่น
2. หากใช้กระดาษ หรือสำลีเช็ดขี้ตา เช็ดหน้าแล้ว ควรทิ้งในถังขยะที่มิดชิด
3. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตา เพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อโรคไว้ และติดต่อไปยังผู้อื่นได้
4. ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองสง
5. ไม่ควรใช้ผ้าปิดตา เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น
6. งดใส่คอนแทคเลยส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ
7. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา
8. หมั่นรักษาความสะอาด และต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้า และตา เนื่องจากโรคตาแดงจะติดต่อโดยการสัมผัสมากที่สุด การล้างมือจะช่วยตัดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี

 

แหล่งข้อมูล : http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=view&id=42
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1792 กด 2