CALL: 1792

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก
 
          ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง สามารถ แพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบจำนวนการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน หรือช่วงเดือน พฤษภาคมถึงกันยายน สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักพบในเด็ก  
 
สาเหตุ
          โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนี้มาสู่คน เชื้อไวรัสที่ก่อโรคคือเชื้อไวรัสเด็งกี่
 
อาการ
ระยะไข้สูง มีอาการไข้ขึ้นสูง 2-7 วัน เบื่ออาหาร อาเจียนออกมามีสีน้ำตาลปนอยู่ ปวดศีรษะไข้ขึ้นสูง 38-40 °c ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 2-3 ผู้ป่วยมักซึมลงหน้าแดง ตัวแดง อาจมีผื่น หรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง ตรวจพบตับโต

ระยะวิกฤติ (ระยะช็อคและเลือดออก) ไข้ลด (ประมาณวันที่ 3-6 ของโรค) อาการทรุดลงเข้าสู่ภาวะช็อค เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ อาเจียนมาก ปวดท้อง บางรายซึมมากขึ้น ปัสสาวะน้อย อาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนและได้รับการรักษาทันและถูกต้องระยะนี้จะกินเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วเข้าสู่ระยะฟื้น

ระยะฟื้น อาการทั่วไปดีขึ้น ความดันโลหิตและชีพจรกลับเป็นปกติ ปัสสาวะออกมากขึ้น ตับที่โตจะลดขนาดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ เริ่มรับประทานอาหารได้ มักมีผื่นแดงที่ขา ปลายเท้า ปลายมือ และคัน
 
การดูแล
1. ระยะไข้สูง ควรเช็ดตัวลดไข้ ให้ดื่มน้ำมากๆ
2. ควรให้ยาลดไข้กลุ่มพาราเซตามอลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินหรือยาลดไข้สูง เช่น บรูเฟน หรือยาลดการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในระบบต่างๆของร่างกาย
3. การรับประทานอาหารควรเป็นอาหารอ่อน จำพวกข้าวต้ม นม น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้
4. ให้ดื่มน้ำมากๆ
5. เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
 
การป้องกัน
โดยใช้หลักปฏิบัติ 5 ป. 1 ข. ได้แก่
1. ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด
2. เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน เช่น ในแจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น
3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ
4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุง เช่น การเก็บทำลายเศษวัสดุ ขวด ไห กระป๋องและยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้
5. ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน
6. ขัดล้างภาชนะใส่น้ำ เช่น โอ่งน้ำใช้ ก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย
 
เรียบเรียงโดย
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย