CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง

120,000

บทความที่เกี่ยวข้อง

30/03/2564

ทารกแรกเกิดตัวเหลือง อันตรายหรือเปล่า?

หากลูกคุณมีอาการหน้าเหลือง ตัวเหลือง มีอาการซึมลง ไม่ดูดนม อาจเสี่ยงภาวะตัวเหลืองในเด็ก ภาวะนี้อันตรายหรือเปล่า คุณพ่อคุณแม่ต้องทำอย่างไร คุณหมอ (พญ.ฝ...