CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
-จบวุฒิ ม.6
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-สามารถเข้ากะได้

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-อายุ 23-35 ปี
-วุฒิ วทบ. สาขาเทคนิคการแพทย์ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
-ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจบใหม่

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ อายุ 22-35 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- รักงานบริการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิป.ตรี
-เพศ หญิง
-อายุ 23-30ปี
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิ ม.6
-อายุ 20-35 ปี
-ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN/NA

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- รักงานบริการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี