CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
- อายุ 25-35 ปี
- บุคลิกภาพดี คล่องตัว
- มีประสบการณ์การตลาดด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-อายุ 23-35 ปี
-วุฒิ วทบ. สาขาเทคนิคการแพทย์ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
-ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจบใหม่

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ อายุ 22-35 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- รักงานบริการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีวินิจฉัย อายุ 22-35 ปี

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่ประเภท2
- สามารถออกต่างจังหวัดได้

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- รักงานบริการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี