CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า (315 ผลลัพธ์)

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ครบรอบ 29 ปี

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 - ได้มีการจัดงาน ครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร นำทีมโดย นายแพทย์มงคล วณิชภักดี...

โครงการ ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1

       นับตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เริ่มเข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ที่สถานประกอบกา...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566

          วันที่ 3 พฤษภาคม ​ 2566  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัด...

โครงการ โกงกางคนละต้น ปีที่ 2

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่ว...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2566 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองปีกนก จังหวัดสมุทรสาคร

       วันที่ 16 เมษายน 2566 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร นำทีมโดย ผศ.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 13 เมษายน 2566 (08.30น.) ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย นำทีมโดย ผศ.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ คุณสุพัฒน์ ศรีทอง&nb...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี 2566

     วันที่ 11 เมษายน 2566 - โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร นำโดยนายแพทย์มงคล วณิชภัคดีเดชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำท...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ทำบุญถวายสังฆทานวันสงกรานต์ ปี 2566

    วันที่ 11 เมษายน 2566  โรงพยาบาลวิชัยเวชอินตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร นายแพทย์วัชระ เชื้อปากน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณสุณี จ้อ...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร Open house  “ต้อนรับลูกค้า ตัวแทน “ (ประกันชีวิต) ครั้งที่ 2

   งานเปิดบ้าน Open house  “ต้อนรับลูกค้า ตัวแทน “ (ประกันชีวิต) นำทีมโดยคณะผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศเต็มไปด้...