CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า (336 ผลลัพธ์)

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ร่วมงานวันสงกรานต์ที่ หมู่ 4 บ้านคลองปีกนก

วันที่ 19 เมษายน ​ 2567 เวลา: 09.00 - 12.00 น. สถานที่: ศาลาลานอเนกประสงค์ ชุมชน หมู่ 4 บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ​ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ทางโรง...

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ร่วมงานวันสงกรานต์ที่ อบต.ท่าทราย

       วันที่ 13 เมษายน 2567 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร นำทีมโดย  คุณมาดเมือง สุวรรณเครือ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสุพ...

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรมรวมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการทำบุญถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ...

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร กับเส้นทางการรับรองคุณภาพ HA

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร กับเส้นทางการรับรองคุณภาพ HA เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-17:00 น. ณ แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ...

โครงการโรงเรียนพ่อแม่และเด็ก "เปลี่ยนแม่มือใหม่ให้เป็นมือโปร"

วันที่ 6 ​ มีนาคม 2567  เวลา: 09.00 – 12.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมศรีสาคร ชั้น 5 ตึกอาชีวศาสตร์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั้นแนล สม...

โครงการสุขภาพดี มีรางวัล

วันที่ 01 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 - 15:30 ณ. ห้องประชุมศรีสาคร ทางโรงพยาบาล ได้จัดบริการให้ความรู้รายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้ และแนวทางที่ถูกต้องในก...

 Safety Week สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน  Zero Accident

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา: 10.00 - 13.30 น. สถานที่ : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกั...

โครงการ ''หนึ่งคนให้...หลายคนรับ'

     วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 09.00 - 12.00 น. สถานที่: ณ ห้องประชุมศรีสาคร ชั้น5 ตึกอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเต...

OPEN HOUSE ต้อนรับกลุ่มสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดราชบุรี

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-13:00 น. สถานที่: ณ ห้องประชุมศรีสาคร ชั้น 5 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาค...