CALL: 1792

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย)
แฟกซ์ 034 410 710

อีเมล์: samutsakhon@vichaivej.com

แผนที่โรงพยาบาล

รถโดยสารที่สาธารณะที่ผ่าน:
สาย 7, 68, 402

แบบฟอร์มติดต่อ