CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 31 จากทั้งหมด 31 หน้า (273 ผลลัพธ์)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โดยท่าน...

อวยพรวันคล้ายวันเกิดผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงาน ร่วมจัดงานอวยพรวันคล้ายวันเก...

ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ ...