CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า (1 ผลลัพธ์)

พญ. ศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช

ความชำนาญพิเศษ:
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร