CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า (1 ผลลัพธ์)

นพ. สุดสายชล งามละมัย

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร