CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีวินิจฉัย อายุ 22-35 ปี

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ให้บริการลูกค้าและผู้มารับบริการ
- เดินบัตรผู้ป่วย
- เช็คสิทธิ์ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 20-30 ปี
- รักงานบริการ
- สามารถขึ้นเวรได้