CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขากายภาพบำบัด
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์งาน OR ห้องผ่าตัด 2 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย