CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื้อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- อายุ 23 - 28 ปี
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นได้
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบและอดทนสูง
- ไม่มีปัญหาเรื่องเวลการทำงานและการเดินทาง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
-จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
-อายุระหว่าง 25-40 ปี
-สามารถขับรถได้เกือบทุกประเภท
-มีใบอนุญาตขับขี่ มนุษย์สัมพันธ์ดี
-รักงานบริการ ขยันและมีความรับผิดชอบ
-รู้เส้นทางการเดินทางเป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์หรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ