CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า (54 ผลลัพธ์)

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์

ปอด เป็นอวัยวะที่เปราะบาง เสริมเกราะป้องกันให้เขาด้วยวัคซีน

ราคา 2,900 บาท
ราคา 3,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXCLUSIVE

โปรแกรมสุขภาพสำหรับคุณผู้ชาย คุณผู้หญิง ทุกช่วงอายุ

ราคา 5,800 / 6,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ALL THE TIMR

สุขภาพ..เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตลอดเวลา

ราคา 2,000 บาท

โปรแกรมวัดซีนรักษาโรคกระดูกพรุน

อายุยิ่งมาก ความเสี่ยงยิ่งเพิ่ม

ราคา 14,500 บาท

โปรแกรม ค้นหาไต

โรคไต..ภัยเงียบ เสี่ยงได้ทุกคน

ราคา 200 - 450 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRIMER

ต้นทุนเริ่มต้นที่ดีของชีวิต คือ...สุขภาพที่ดี

ราคา 2,800 บาท

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบสำหรับเด็ก ชนิด 15 สายพันธุ์

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยวัคซีน

ราคา 8,200 - 10,900 บาท

วัคซีนป้องกันงูสวัด (SHINGRIZ)

ถ้าคุณเสี่ยง!! เลี่ยงได้ด้วยวัคซีน

ราคา 12,500 บาท