CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี