CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื้อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- อายุ 23 - 28 ปี
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นได้
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี ไม่จำกัดทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานด้านบริการ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดคล่องแคล่ว

**สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย หรือ ส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรี สาขาปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู้ด้าน IC และความเสี่ยง RM
- มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
- มีความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วย
- มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ


**สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย หรือ ส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด 1 ปีขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

**สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย หรือ ส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**