CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื้อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
จบวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี มีความอดทนในภาวะกดดันได้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
**สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ ร.พ.วิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย**

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , Word , Excel , PowerPoint
- สามารถทำงานเป็นทีม บุคลิกคล่องแคล่ว
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและอดทนสูง ทำงานเข้ากะได้

**สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย หรือ ส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย