CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นได้
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้ (เวรเช้าหรือเวรดึก) ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สนใจสามาถส่งใบสมัครและ Resume Website**

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์งาน OR ห้องผ่าตัด 1 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย