CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์งาน OR ห้องผ่าตัด 2 ปีขึ้นไป

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
จบวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี มีความอดทนในภาวะกดดันได้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
**สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ ร.พ.วิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย**

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
***มีความเข้าใจระบบโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งาน และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร
- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาใช้งานภายในองค์กรให้กับผู้ใช้งาน
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบและโปรแกรมที่ใช้งานในองค์กร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย