CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื้อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- มีความอดทนในภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
จบวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี มีความอดทนในภาวะกดดันได้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
**สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ ร.พ.วิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย**

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
- มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานด้านบริการ
- สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย