CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ : - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

สมัครงานในตำแหน่งนี้