CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี ไม่จำกัดทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
- เอาใจใส่ลูกค้า
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดคล่องแคล่ว

**สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย หรือ ส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขากายภาพบำบัด
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาวุฒิ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.- ปวส.
- รูปร่างสมส่วน บุคลิกดี คล่องแคล่ว
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบและอดทนสูง
- ทำงานเข้ากะได้

**สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย