CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

สมัครงานในตำแหน่งนี้