CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ : - อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นได้
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

สมัครงานในตำแหน่งนี้