CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน : 4 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 4 ชั้น 5 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา / สาขา : ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.คุณลักษณะเฉพาะสาขา ( COMPETENCY)
Knowledge:มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
Skill : มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมผู้อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , Word , Excel , PowerPoint
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตฐานบัญชี
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม EXCEL และโปรแกรมสำเร็จรูป

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือผู้จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
หรือผู้ช่วยพยาบาล
-มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
-มีความรับผิดชอบและอดทนสูง
-ทำOTได้
-วันหยุดไม่ตรงเสาร์และอาทิตย์

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก

ช่องทางสมัครงานอื่นๆ