CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตฐานบัญชี
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม EXCEL และโปรแกรมสำเร็จรูป

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ใช้คอมพิวเตอร์ MS.office ได้ดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่

จำนวน : 2 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเวชสถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีใจในการให้บริการ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก

ช่องทางสมัครงานอื่นๆ