CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
-วุฒิปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 4 ชั้น 5 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- จบ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
- มีความชำนาญในทักษะวิชาชีพมีจริยธรรมอันดีงาม
- มีความตั้งใจที่จะให้บริการ
- มีความอดทน และใจเย็นที่จะให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำคนไข้
- มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
บุคลิกคล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รักความสะอาด

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน/บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกดี คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้
ทำงานเข้ากะดึกได้

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก

ช่องทางสมัครงานอื่นๆ