CALL: 1792

ร้านค้าและบริการต่างๆ

ร้านค้าและบริการต่างๆ

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับให้บริการผู้ป่วยและญาติไว้อย่างครบครัน
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่น เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ปุ่มกดเรียกพยาบาล เคเบิ้ลทีวี กระติกน้ำร้อน ชุดรับแขก โทรศัพท์ติดต่อ
ภายในและภายนอก เครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือพิมพ์และนิตยสาร พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน
 

นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ไว้บริการอีกด้วย เช่น 7-11, ร้านชาพะยอม, S&P,  Dunkin'Donuts,  ร้าน Coffee & Steak   บริการส่งอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติถึงห้องพักผู้ป่วย ที่สำคัญยังมีบริการอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมไว้บริการอีกด้วย