CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 115 หน้า (1,033 ผลลัพธ์)

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 นำโดยคุณอรพรรณ เหลืองดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 นำโดยคุณอรพรรณ เหลืองดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 โรงเรียนวัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 นำโดยคุณอรพรรณ เหลืองดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 โรงเรียนสกลวิทยา

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 นำโดยคุณอรพรรณ เหลืองดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่...

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 โรงเรียนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดโครงการ MASK FOR KIDS พิชิต COVID-19 นำโดยคุณอรพรรณ เหลืองดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ...

ประกาศ!!! ทำลายประวัติการรักษาผู้ป่วย

  ผู้ป่วยท่านใดที่ประสงค์จะขอรับประวัติของท่าน กรุณานำบัตรประชาชน มาติดต่อที่แผนกเวชระเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2563  หากพ้...

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ นำมาใช้ทำความสะอาดมือ

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ นำมาใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ควบคุมแล...

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้กับ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรร...