CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า (24 ผลลัพธ์)

ศูนย์กระดูกและข้อ

เมื่อมีอาการเจ็บ ปวด อักเสบตามข้อไหล่ มือ ตะโพก เข่า ข้อเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ นิ้วล็อก เราพร้อมดูแลท่าน 24 ชม...

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศั...

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์  เราใช้งานทุกวัน  จึงจำเป็นต้องเช็คสภาพ  บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันก่อนท...

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง

ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุรกรร...

ศูนย์เอกซเรย์

การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับ...

ศูนย์ไตเทียม

บริการเกี่ยวกับไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไ...

ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

ให้บริการดูแลสุขภาพทั้งคุณแม่และลูกตั้งแต่แรกคลอดตลอดจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น การฉีดวัคซี...

คลินิกกายภาพบำบัด

นอกจากการตรวจรักษาโรคแล้ว กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยังให้ความสำคัญกับงานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพแก่ผ...