CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
***มีความเข้าใจระบบโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งาน และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร
- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาใช้งานภายในองค์กรให้กับผู้ใช้งาน
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบและโปรแกรมที่ใช้งานในองค์กร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือ เวชระเบียน,
- มีประสบการณ์ลงรหัสโรค ICD9 , ICD10
- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์งาน ER

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อายุ 25 – 40 ปี) ขับรถได้ทุกประเภท มีใบขับขี่รถยนต์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ขยันและรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความขยันอดทน รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรอบคอบในการทำงาน หากมีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษอายุ 22 - 35 ปี

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาบัญชี (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ทำงานเข้ากะดึกได้ มนุษยสัมพันธ์ดี

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก