CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์งาน ER 1 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาบัญชี (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ทำงานเข้ากะดึกได้ มนุษยสัมพันธ์ดี

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
ปวส. หรือ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า / อีเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีความรับผิดชอบ ขยัน มีประสบการณ์งานด้านเครื่องปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีใจรักงานบริการ , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม