CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์งาน ER 1 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อายุ 25 – 40 ปี) ขับรถได้ทุกประเภท มีใบขับขี่รถยนต์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ขยันและรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
ปวส. หรือ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า / อีเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มีความรับผิดชอบ ขยัน มีประสบการณ์งานด้านเครื่องปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


**สนใจส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สนใจส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
จบวุฒิป.ตรี สาขาบัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร มีหน้าที่จัดทำจัดเก็บเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อายุ 22 - 33 ปี

**สนใจส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ
สามารถทำงานล่วงเวลาและนักขัตฤกษ์ได้ เข้างานเป็นกะ/ผลัดได้ (เข้ากะดึกได้)
มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

**สนใจส่งใบสมัครงานและ Resume ผ่าน Website**

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก