CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

สถานที่ปฏิบัติงาน >> รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลิคดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและอดทนสูง มีความขยัน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อายุ 25 – 40 ปี) ขับรถได้ทุกประเภท มีใบขับขี่รถยนต์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ขยันและรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความขยันอดทน รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรอบคอบในการทำงาน หากมีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษอายุ 22 - 30 ปี

เพศ : หญิง

คุณสมบัติ :
จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความอดทน สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก