CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Crystal Report จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวทางด้าน Hardware และ Software ได้
- สามารถทำงานได้เป็นทีม มีความยืดหยุ่น อดทน อดกลั้น มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 - 35 ปีบุคลิคดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและอดทนสูง มีความขยัน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์ทำงาน ER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ยินดีรับเภสัชกร จบใหม่ ที่ยังรอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ**

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) อายุ 22 - 35 ปี มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานขึ้นเวรเป็นกะได้ (เวรเช้าหรือเวรดึก) ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความขยันอดทน รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรอบคอบในการทำงาน หากมีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษอายุ 22 - 35 ปี

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก