CALL: 1792

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลิคดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและอดทนสูง มีความขยัน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์ทำงาน ER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

จำนวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย

คุณสมบัติ :
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อายุ 25 – 40 ปี) ขับรถได้ทุกประเภท มีใบขับขี่รถยนต์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ขยันและรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความขยันอดทน รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์ มีความรอบคอบในการทำงาน หากมีประสบการณ์บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษอายุ 22 - 30 ปี

Walk in สมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 15.00 น.

เพศ : ชาย/หญิง

คุณสมบัติ :
ป.ตรี สาขาบัญชี (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ทำงานเข้ากะดึกได้ มนุษยสัมพันธ์ดี

ดาวน์โหลด

ต้องการด่วนมาก